Spoštovani!

Na podlagi 22. člena Statuta ODNT LENDAVA vas vabimo na redni letni ZBOR ČLANOV DRUŠTVA ODNT LENDAVA, ki bo v ponedeljek, 6.6.2022 ob 19.30 v gostišču Malibu v Kapci.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev Zbora članov
2. Izvolitev delovnih organov
3. Poročilo o delu ODNT Lendava v letu 2021
4. Poročilo o delu Nadzornega odbora
5. Poročilo o delu Regijskega tožilca
6. Razprava o poročilih
7. Program dela in finančni plan za leto 2022
8. Razprava in potrditev programov za leto 2022
9. Volitve za Regijskega tožilca in člana NO
10. Podelitev priznanj
11. Pobude in predlogi

Priloga: Vabilo – Zbor članov ODNT Lendava za leto 2021

Lepo pozdravljeni!

Vodstvo ODNT Lendava