Kdo je lahko član?
Člani društva so trenerji, ki imajo predpisano ustrezno nogometno strokovno izobrazbopodano pristopno izjavo in poravnano letno članarino ter sprejemajo pravila društva. Članstvo v društvu je prostovoljno in osebno. Člani v društvu so enakopravni.

Društvo vodi evidenco svojega članstva.

Pristopna izjava:

PRISTOPNA IZJAVA ODNT LENDAVA (Word)

PRISTOPNA IZJAVA ODNT LENDAVA (PDF)

Članstvo v društvu preneha:
1. na željo člana,
2. po določilih disciplinskega pravilnika.

Pravice članov društva so:
1. voliti in biti voljen v vse organe društva,
2. sodelovati v delu društva,
3. sodelovati v vseh akcijah društva,
4. zahtevati in dobiti zaščito društva,
5. udeleževati se vseh oblik dopolnilnega in dodatnega izobraževanja,
6. nositi znak in izkaznico ZNTS.

Dolžnosti članov društva so:
1. ravnati se po določilih pravil in drugih aktov društva, ZNTS in NZS ter klubov v katerih delajo,
2. sodelovati v akcijah društva in na vse načine podpirati delovanje društva,
3. redno hoditi na zdravniške preglede,
4. spoštovati kodeks obvez in vedenja nogometnih trenerjev,
5. skrbeti za razvoj društva,
6. podpirati na vse dovoljene načine delovanje in akcije društva,
7. sodelovati pri različnih aktivnostih matičnega društva,
8. prenašati svoje znanje na igralce,
9. prenašati znanje na mlajše trenerje.

Plačilo članarine:
Članarino lahko poravnate preko UPN ali spletnega bančništva.

Plačilo članarine za leto 2024 opravite tako, da na TRR društva: SI56-0234-2009-1733-476 nakažete znesek:
– 20 EUR vsi trenerji rojeni po letu 1954,
– rojeni pred letom 1954 se ne plača članarina (častni član).
Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za koga se plača članarina, predvsem, če je plačnik tretja oseba.
Po prejetem znesku na TRR društva boste po mailu prejeli potrdilo o plačilu.
V kolikor bo vašo članarino poravnalo društvo oz. kakšna druga pravna oseba (s.p.), prosim to navedite, da vemo pri izdaji potrdila.