Kdo je lahko član?
Člani društva so trenerji, ki imajo predpisano ustrezno nogometno strokovno izobrazbopodano pristopno izjavo in poravnano letno članarino ter sprejemajo pravila društva. Članstvo v društvu je prostovoljno in osebno. Člani v društvu so enakopravni.

Društvo vodi evidenco svojega članstva.

Pristopna izjava:

PRISTOPNA IZJAVA ODNT LENDAVA (Word)

PRISTOPNA IZJAVA ODNT LENDAVA (PDF)

Članstvo v društvu preneha:
1. na željo člana,
2. po določilih disciplinskega pravilnika.

Pravice članov društva so:
1. voliti in biti voljen v vse organe društva,
2. sodelovati v delu društva,
3. sodelovati v vseh akcijah društva,
4. zahtevati in dobiti zaščito društva,
5. udeleževati se vseh oblik dopolnilnega in dodatnega izobraževanja,
6. nositi znak in izkaznico ZNTS.

Dolžnosti članov društva so:
1. ravnati se po določilih pravil in drugih aktov društva, ZNTS in NZS ter klubov v katerih delajo,
2. sodelovati v akcijah društva in na vse načine podpirati delovanje društva,
3. redno hoditi na zdravniške preglede,
4. spoštovati kodeks obvez in vedenja nogometnih trenerjev,
5. skrbeti za razvoj društva,
6. podpirati na vse dovoljene načine delovanje in akcije društva,
7. sodelovati pri različnih aktivnostih matičnega društva,
8. prenašati svoje znanje na igralce,
9. prenašati znanje na mlajše trenerje.

Plačilo članarine:
Članarino lahko poravnate preko UPN ali spletnega bančništva.