POZDRAVLJENI!

Dobrodošli na novi spletni strani Območnega društva nogometnih trenerjev Lendava.

Na spletni strani boste lahko poiskali podrobne informacije o društvu, njegovem delovanju, njegovih aktih, predstavljeni so tudi vsi organi društva.

Poseben poudarek bomo dali na podrobnem informiranju glede našega dela ter seveda vseh opozoril / objav, ki so pomembne za delovanje naših trenutnih in bodočih članov.

Cilj društva je združevanje trenerjev zaradi:

 • zagotavljanja ustreznih pogojev dela,
 • dopolnilnega in dodatnega izobraževanja,
 • sodelovanja na področju izdajanja strokovne literature,
 • izdajanja licenc za vodenje ekip v tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS) in MNZ Lendava,
 • predlaganja kriterijev minimalne izobrazbe, potrebne za treniranje in vodenje ekip, glede na starostne kategorije in nivoje tekmovanja,
 • predlaganje trenerjev za opravljanje trenerskega dela v NZS in MNZ Lendava,
 • določanje enotnih meril nagrajevanja opravljenega trenerskega dela.

Društvo svoje cilje uresničuje z naslednjimi nalogami:

 • organizacijo in soorganizacijo seminarjev, tečajev, strokovnih predavanj in drugih oblik izobraževanja s področja športa,
 • sodelovanjem pri izdajanju strokovne literature s področja nogometa
 • izdajanjem licenc in predlaganjem sprejema ustreznih aktov, s katerimi se varuje materialni položaj trenerjev,
 • dogovarjanjem z ustreznimi organi NZS in MNZ Lendava za ustrezne pogoje dela trenerjev,
 • predlaganjem trenerjev za delo s selekcijami NZS in MNZ Lendava,
 • predlaganjem meril za ustrezno nagrajevanje trenerjev za opravljeno delo,
 • nagrajevanjem uspešnega dela trenerjev,
 • zastopanjem trenerjem v razmerju do klubov, NZS in MNZ Lendava,
 • ščitenjem statusa trenerjev v klubih, NZS in MNZ Lendava ter v razmerju do tretjih oseb,
 • zagotavljanjem stanovske discipline in obnašanja med trenerji.
 • s skrbjo za primerno materialno podlago svojega delovanja,
 • z izvajanjem izobraževalne dejavnosti svojih članov na seminarjih, tečajih in drugih oblikah,
 • izobraževanja s področja športa.

 

GDPR od 25. 5. 2018 vsem pravnim osebam nalaga skrbnejše varstvo osebnih podatkov.

Posledično društvo ne objavlja več seznama trenerjev ter njihovih podatkov. Vse informacije lahko ob privolitvi članov dobite pri sekretarju društva.