Spoštovani člani ODNT Lendava!

Na podlagi 22. člena Statuta ODNT LENDAVA vas vabimo na redni letni ZBOR ČLANOV DRUŠTVA ODNT LENDAVA, ki bo v soboto, 17. 2. 2024 ob 8.00 v hotelu Cubis v Lendavi.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev Zbora članov
 2. Izvolitev delovnih organov
 3. Poročilo o delu ODNT Lendava v letu 2023
 4. Poročilo o financah – g. Denša
 5. Poročilo o delu Nadzornega odbora
 6. Poročilo o delu Regijskega tožilca
 7. Razprava o poročilih
 8. Program dela in finančni plan za leto 2024
 9. Razprava in potrditev programov za leto 2024
 10. Podelitev priznanj
 11. Pobude in predlogi

Priloga: Vabilo – Zbor članov ODNT Lendava