Spoštovani člani ODNT Lendava!

Na podlagi 22. člena Statuta ODNT LENDAVA, vas vabimo na redni letni ZBOR ČLANOV DRUŠTVA ODNT LENDAVA, ki bo v ponedeljek, 29.5.2023 ob 18.00 uri, v gostilni Malibu Kapca.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev Zbora članov
2. Izvolitev delovnih organov
3. Poročilo o delu ODNT Lendava v letu 2022
4. Poročilo o delu Nadzornega odbora
5. Poročilo o delu Regijskega tožilca
6. Razprava o poročilih
7. Program dela in finančni plan za leto 2023
8. Razprava in potrditev programov za leto 2023
9. Podelitev priznanj
10. Pobude in predlogi

Priloga: Vabilo – Zbor članov ODNT Lendava 2023 za leto 2022