V spomladanskem delu tekmovalne sezone 2022/23, se bo pričelo z vrednostenjem prisotnosti obiskov treningov, ki se izvajajo v Regijskih centrih.

Vrednotenje regijskih centrov je bilo uvedeno z namenom, da se trenerje dodatno stimulira v želji po iskanju znanja.

Vrednotenje obiska regijskih centrov se bo izvajalo po naslednjih kriterijih:
1. VKLJUČENI TRENERJI V REGIJSKE CENTRE – 50 % UDELEŽBA – 10 točk (evidenco vodi inštruktor),
2. PRISOTNI TRENERJI NA SEMINARJU ZA TRENERJE RC V NNC (4 ure) – 10 točk (evidenca IS),
3. PRISOTNOST NA 2 TRENINGIH RC Z RAZLIČNO VSEBINO – (3 ure) – 10 točk(evidenco vodi inštruktor).

Naloga inštruktorjev je, da zabeležijo prisotnost trenerja, ki se mora ustrezno predstaviti, na podlagi evidence, se bo trenerjem pred iztekom tekmovalne sezone omogočil vpis 10 točk iz naslova izpopolnjevalnih seminarjev.

Priloga: Vrednotenje regijskih centrov