*Na 5. redni seji UO ODNT Lendava je bil sprejet sklep o sofinanciranju stroškov (kotizacije, prevoza, nastanitve) trenerjem za seminar v Portorožu v višini 40,00 EUR. Do sofinanciranja so upravičeni trenerji s plačano članarino za leto 2022.

 

POSTOPEK PRIJAVE NA RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA PRO, UEFA PRO in UEFA A – Portorož (ZNTS Razpis – licenčni seminar Portorož 2022):

• Vsak trener se mora v roku prijaviti v aplikacijo ‘Regista NZS‘ pod zavihkom Seminarji – Prijava na seminarje – PRO, UEFA PRO ali A (prijava je ločena) – in jo pravilno izpolnjeno oddati najkasneje do 20. 12. 2021. Po tem roku prijava ni več mogoča.

Po zbranih prijavah trenerjev, ki so v prijavi napisali, da bodo sami plačali stroške kotizacije, bo račun s strani ZNTS poslan ODNT LENDAVA, ki bo poravnala stroške kotizacije  za vse pravočasno prijavljene trenerje s plačano članarino v višini 40,00 EUR* (v ceno kotizacije so vključena predavanja, kosilo v soboto in didaktični pripomočki).

• V primeru, da bo kotizacijo trenerju poravnal klub, bo trener prejel na svoj TRR račun znesek v višini 40,00 EUR s strani ODNT Lendava.

• To pomeni, da bo račun za delno plačilo kotizacije (40,00 EUR) prejel le trener, ki se bo prijavil na seminar UEFA PRO in PRO. Trener, ki se bo prijavil kot samoplačnik kotizacije na seminar UEFA A ima že vse urejeno po prijavi in plačani članarini.

• V kolikor plačilo računa za kotizacijo ne bo izvršeno do 10. 1. 2022, trener ne bo uvrščen na seznam in ne bo mogel prisostvovati na seminarju.

• Izključno na podlagi prejete prijave v ‘Registi NZS’, bo trenerju posredovan račun ZNTS za delno plačilo kotizacije seminarja UEFA PRO in PRO po e-mailu, navedenem v prijavi – ki ga je potrebno v roku plačati.

• Vsak trener mora posebej plačati članarino ODNT Lendava za leto 2022 v višini 20,00 EUR, kar je eden od pogojev za udeležbo in pridobitev licence.

Vodstvo ODNT LENDAVA